Opdatering af DK2020-plan og scenarieanalyse for Holbæk Kommune

Kommunal energi- og klimaplanlægning | marts 2024 - juni 2024

Holbæk Kommune har tilsluttet sig DK2020-projektet, nu Klimaalliancen. Igennem Klimaalliancen forpligter kommunerne sig til at udvikle og implementere klimahandlingsplaner, som lever op til Parismålsætningen, og at være klimaneutral inden for sit geografiske område senest i 2050.

Ea Energianalyse assisterer Holbæk Kommune med en opdatering af kommunens oprindelige DK2020-klimahandleplan og med scenarieanalyser af kommunens drivhusgasudledning. Ea Energianalyse assisterer samtidig med analyser af kommunens scope 3-udledninger.