Klimaplan til Holbæk Kommune

Danmark | maj 2021 - januar 2023

Holbæk Kommune er, sammen med 45 andre kommuner, blevet en del af DK2020-projektets anden fase. Igennem DK2020 forpligter kommunerne sig til at udvikle og implementere klimahandlingsplaner, som lever op til Parismålsætningen, og at være klimaneutral inden for sit geografiske område senest i 2050.

Ea Energianalyse støttede Holbæk Kommune i udarbejdelsen af deres klimastrategi Holbæk 2050 og gjort den kompatibel med DK2020’s krav og forventninger.

I den forbindelse udførte Ea scenarieanalyser, effektvurdering af tiltag, analyse af tiltag og handlemuligheder indenfor det såkaldte scope 3, der har at gøre med drivhusgasudledning som følge af varer og tjenester produceret uden for kommunens grænser, og nærmere analyser af landbrugsområdet.

Tre scenarier blev opstillet for at give et overblik over det mulige handlingsrum og samtidig vurdere effekten af forskellige indsatser:

  1. Et referencescenarie, der tog udgangspunkt i forventede udviklinger fastsat nationalt, f.eks. udfasning af naturgasfyr og afgifter på biler
  2. Et handlingsscenarie, der viser effekten af de handlinger, kommunen har igangsat i forbindelse med bl.a. den strategiske energiplan
  3. Et målsætningsscenarie, der tager udgangspunkt i en række potentielle indsatser og handlinger, der gør at Holbæk Kommune kan opnå sine reduktionsmålsætninger

Kommunalbestyrelsen i Holbæk godkendte oktober 2022 klimastrategien Holbæk 2050, som kan findes her.

Projektet løb fra maj 2021 til oktober 2022.