Power-to-X

Igangværende

Listen over projekter nedenfor illustrerer de typer projekter, vi arbejder på.

GreenLab Skive

Projektet GreenLab Skive P2X har som hovedformål at demonstrere og udvikle et effektivt samspil mellem energi fra vind og sol, infrastruktur, lagring, og produktion af brint og metanol..

31 december 2025

Koordineret modellering og planlægning af nuludledningsinfrastruktur

Kina sigter efter, at deres CO2-udledninger topper i 2030 og at de kan opnå CO2-neutralitet i 2060. For at opnå dette er en transformation af energiinfrastrukturen, planlægning og..

31 oktober 2023

Afsluttede projekter

Nedenstående liste over projekter illustrerer de typer projekter, vi har arbejdet på.

2023

Nye teknologikataloger for Vietnam (2023)

I november 2023 udgav Energistyrelsen, den danske ambassade i Hanoi, EREA (Electricity and Renewable Energy Authority, Vietnam), Institute of Energy i Vietnam og Ea Energianalyse to teknologikataloger for..

30 november 2023

2022

Ea deltager i Energifondens Summer School

Hver sommer afholder Energifonden arrangementet ”Summer School” for deltagere fra myndigheder, kommuner, interesseorganisationer, energiselskaber, rådgivere, NGO’ere mfl. om energisystemets udvikling inden for vedvarende energi, energibesparelser og grøn transport...

31 august 2022

2021

Screening af brintmarkedet

Ea Energianalyse har foretaget en screening af markedet for brint. I analysen undersøges de nationale brintstrategier, brintomkostninger og efterspørgslen efter brint i EU. Brint produceres i dag hovedsagelig..

18 august 2021

Power-to-X i det kinesiske energisystem

Til rapporten China Energy Transformation Outlook 2021 (CETO2021), der præsenterer mulige veje for Kina til at nå sine klimamål, har Ea Energianalyse bidraget til et kapitel om Power-to-X..

31 december 2021

2020

Muligheder og omkostninger ved drivhusgas-reduktionstiltag frem mod 2030

Ea Energianalyse har bistået Klimapartnerskabet for Energi- og Forsyningssektoren med en analyse af en række tiltag for at reducere udledningen af drivhusgasser i Danmark frem mod 2030. Målet..

31 marts 2020

Power to X strategi for Dansk energi

I dette projekt har Ea Energianalyse udfærdiget et overbliksnotat for Dansk Energi som input til et strategiarbejde om Power to X (PtX) og CO2-fangst, lagring og anvendelse (CCUS)...

30 november 2020

Roadmap for elektrificering i Danmark

Elektrificering ses i stigende grad som en afgørende forudsætning for at nå de danske klimaambitioner om mindst 55% vedvarende energi i 2030 og uafhængighed af fossile brændsler i..

29 februar 2020

Nordisk fremskridt hen mod CO2-neutralitet

De fem nordiske lande – Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige – har nogle af de mest ambitiøse energi- og klimapolitikker i verden. Alligevel vil det kræve radikale..

19 juni 2020

2018

Analyse af overskudsproduktion i Ilulissat

Siden indvielsen af vandkraftværket Paakitsoq ved Ilulissat i 2012 har det vist sig, at værkets produktionspotentiale er større end forventet. Det skyldes bl.a. igangværende klimaændringer, som betyder, at..

31 januar 2018

2016

Kommercialisering af brintteknologier

Ea Energianalyse deltog i projektet Kommercialisering af brintteknologier. Projektet blev ledet af Partnerskabet for brint og brændselsceller og støttet af EUPD. Formålet var at belyse, hvor der er..

30 juni 2016

2012

Elektrolyse ved hjælp af SOEC

Ea deltager, bl.a. sammen med Haldor Topsøe, i fire projekter om elektrolyse ved hjælp af “solid oxide electrolyser cells”. Ved hjælp af elektrolyse kan billig el benyttes til..

30 juni 2012