Koordineret modellering og planlægning af nuludledningsinfrastruktur

Balmorel: Energisystemsmodel | marts 2022 - oktober 2023

Kina sigter efter, at deres CO2-udledninger topper i 2030 og at de kan opnå CO2-neutralitet i 2060. For at opnå dette er en transformation af energiinfrastrukturen, planlægning og regulering nødvendig, for at afstedkomme en fremtidig energiinfrastrukturudvikling og drift med mere koordinering mellem energisystemer og sektorer. For at sikre denne sektorkobling er succesfuld, er analyser med modellering essentielle.

Dette projekt havde som mål at styrke den gensidige forståelse mellem Kina og EU omkring fremtidige behov for tilgange med mere koordination indenfor energiinfrastrukturinvesteringer og driftsplanlægning og -regulering, udmøntet i koordineret energisystemsmodellering og scenarier.

I Europa er man blevet opmærksom på vigtigheden af at benytte integrerede scenarier, der sammenkobler energi- og gassektoren, og både ENTSO-E og ENTSOG betragter scenariearbejde som centralt for a give den bedste vurdering af infrastrukturen. I et tidligere projekt blev ENTSO-E-metoder introduceret og anvendt til modellering af det kinesiske elektricitetsmarked. Målet i dette projekt var at videreføre dette arbejde og modellere et integreret energisystem med fokus på elektricitetssystemet og sammenkobling af sektorerne for varme, hydrogen og PtX (grønne brændstoffer) i Kina.