Power to X strategi for Dansk energi

Danmark | august 2020 - november 2020

I dette projekt har Ea Energianalyse udfærdiget et overbliksnotat for Dansk Energi som input til et strategiarbejde om Power to X (PtX) og CO2-fangst, lagring og anvendelse (CCUS). Notatet ”Brint og PtX i fremtidens energisystem” fungerede som baggrundsmateriale til rapporten ”Anbefalinger til en dansk strategi for Power-to-X”.

I notatet peges der bl.a. på at prisen på elektrolysebrint ventes at falde, især efter 2030. Desuden vurderes det, at dansk og europæisk grøn elektrolysebrint produceret på basis af offshore-vind efter 2030 er konkurrencedygtig med både importeret elektrolysebrint fra Nordafrika baseret på solceller, og med blå brint produceret fra naturgas med kulstoflagring.

Projektet løb fra august til november 2020 og notatet kan downloades fra linket her på siden.