Power-to-X i det kinesiske energisystem

Kina | juni 2021 - december 2021

Til rapporten China Energy Transformation Outlook 2021 (CETO2021), der præsenterer mulige veje for Kina til at nå sine klimamål, har Ea Energianalyse bidraget til et kapitel om Power-to-X (PtX) i det kinesiske energisystem.

En undersøgelse blev udført, der sammenlignede hvordan to provinsers energisystem kan fungere som basis for PtX-produktion. De to provinser er Qinghai, en provins med en stor mængde af vedvarende energiresourcer og et potentiale til at benytte disse med lave omkostninger, og Guangdong, som er et lastcenter, center for industri, luftfart, og en nøgleposition for international shipping. Undersøgelsen blev udført ved at integrere OptiFlow modellen med China Energy Supply Optimization (CESO) modellen, til at give et billede på forsyningen med elektricitet og fjernvarme i CETO-scenarierne.

Undersøgelsen understregede vigtigheden i at sørge for at elektriciteten anvendt til PtX ikke kommer fra fossile kilder. Der er dog også en forventning om et højere forbrug af elektricitet og varme, og det er nødvendigt at sørge for at dette forbrug kan dækkes af CO2-frie kilder, før disse kilder anvendes til PtX. Forskellige provinser har brug for forskellige løsninger, og undersøgelsens resultater understregede nødvendigheden af at have et systemperspektiv i bestræbelserne på at nedbringe brugen af fossile brændstoffer, hvor PtX-løsninger anvendes i sektorer, der er de sværeste at elektrificere.

Projektet blev udført mellem juni og december 2021.