Screening af brintmarkedet

Danmark | marts 2021 - august 2021

Ea Energianalyse har foretaget en screening af markedet for brint. I analysen undersøges de nationale brintstrategier, brintomkostninger og efterspørgslen efter brint i EU.

Brint produceres i dag hovedsagelig ved såkaldt ”steam reforming” af naturgas, og anvendes især i raffinaderierne til produktion af ammoniak og til produktion af metanol.

En række analyser, scenarier og strategier peger på, at produktion af grøn brint baseret på elektrolyse vil spille en væsentlig rolle i den grønne omstilling. Ifølge EU’s brintstrategi skal der i 2030 være etableret en brintproduktion på mere end 500 PJ grøn brint, knap halvdelen af den nuværende efterspørgsel på 1100 PJ.

De kommende år vurderes det mest interessante marked for grøn brint at være fortrængning af sort brint ved eksisterende forbrug, samt i mindre omfang transportvirksomheder og kommuner, der forfølger en brintstrategi. Det betyder, at raffinaderier, gødningsproducenter, producenter af grøn metanol samt udvalgte kommuner kan være potentielle samarbejdspartnere.

Projektet blev udført for en forsyningsvirksomhed, og løb fra marts til august 2021.