Kommercialisering af brintteknologier

Strategisk Energiplanlægning, CO2-regnskaber og klima- og bæredygtighedsplaner | januar 2014 - juni 2016

Ea Energianalyse deltog i projektet Kommercialisering af brintteknologier. Projektet blev ledet af Partnerskabet for brint og brændselsceller og støttet af EUPD.

Formålet var at belyse, hvor der er behov for at fremme yderligere brintteknologisk udvikling, og hvordan brintteknologier bedst integreres i det danske energisystem. Kritiske teknologiske og økonomiske flaskehalse for brintteknologierne blev identificeret og vurderet sammen med betydende rammevilkår og barrierer.
Projektet opdeltes i 4 arbejdspakker:

  1. Indsamling og opstilling af data
  2. Modeludvikling
  3. Opstilling af scenarier og modelberegninger
  4. Identifikation af tekniske og økonomiske flaskehalse og potentielle løsninger

Ea Energianalyse var ansvarlig for arbejdspakke 1, som omhandlede opstilling af dataskabelon, udvælgelse af nøgleteknologier, generering af data for brintteknologier og andre nøgleteknologier, samt kvalitetssikring og validering af data. Formålet med arbejdspakke 1 var at udarbejde et kvalitetssikret teknologikatalog for brintteknologier, bl.a. til brug for de øvrige arbejdspakker.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen