Kommercialisering af brintteknologier

Power-to-X | januar 2014 - juni 2016

Ea Energianalyse deltog i projektet Kommercialisering af brintteknologier. Projektet blev ledet af Partnerskabet for brint og brændselsceller og støttet af EUPD.

Formålet var at belyse, hvor der er behov for at fremme yderligere brintteknologisk udvikling, og hvordan brintteknologier bedst integreres i det danske energisystem. Kritiske teknologiske og økonomiske flaskehalse for brintteknologierne blev identificeret og vurderet sammen med betydende rammevilkår og barrierer.
Projektet opdeltes i 4 arbejdspakker:

  1. Indsamling og opstilling af data
  2. Modeludvikling
  3. Opstilling af scenarier og modelberegninger
  4. Identifikation af tekniske og økonomiske flaskehalse og potentielle løsninger

Ea Energianalyse var ansvarlig for arbejdspakke 1, som omhandlede opstilling af dataskabelon, udvælgelse af nøgleteknologier, generering af data for brintteknologier og andre nøgleteknologier, samt kvalitetssikring og validering af data. Formålet med arbejdspakke 1 var at udarbejde et kvalitetssikret teknologikatalog for brintteknologier, bl.a. til brug for de øvrige arbejdspakker.