Muligheder og omkostninger ved drivhusgas-reduktionstiltag frem mod 2030

Affald, bioenergi, geotermi | november 2019 - marts 2020

Ea Energianalyse har bistået Klimapartnerskabet for Energi- og Forsyningssektoren med en analyse af en række tiltag for at reducere udledningen af drivhusgasser i Danmark frem mod 2030. Målet med tiltagene var samlet set at understøtte regeringens 70% mål, og samtidig pege fremad mod en vej til klimaneutralitet i 2050. 

Arbejdet omfattede en beregning af drivhusgasreduktionspotentialet og de samfundsøkonomiske omkostninger og bygger på et tidligere arbejde udført for Dansk Industri. Opdateringer og yderligere beregninger fokuserer især på:

  • mulighederne ved produktion af elektrofuels (PtX)
  • 1,5 mio. el-personbiler og 160.000 el-varebiler i 2030
  • elektrificeringspotentiale for transport indenfor landbrug, fiskeri, bygge og anlæg, samt industrien​.
  • potentiale for CCS
  • udbygning af biogasproduktionen
  • reduktion af kul i industrien
  • energispareindsats indenfor el- og fjernvarmeforbrug

Effekten af tiltagene er opstillet ift. en baseline uden tiltagene og tager hensyn til et langsigtet perspektiv mod et fossilfrit energisystem i 2050, dvs. tiltagene bremser eller vanskeliggør ikke den langsigtede omstilling, men baner vejen mod et fossilfrit energisystem.


Projektet løb fra november 2019 til marts 2020 og blev udført for Dansk Energi.