Muligheder og omkostninger ved drivhusgas-reduktionstiltag frem mod 2030

Affald, bioenergi, geotermi | november 2019 - marts 2020

Ea Energianalyse har bistået Klimapartnerskabet for Energi- og Forsyningssektoren med en analyse af en række tiltag for at reducere udledningen af drivhusgasser i Danmark frem mod 2030. Målet med tiltagene var samlet set at understøtte regeringens 70% mål, og samtidig pege fremad mod en vej til klimaneutralitet i 2050. 

Arbejdet omfattede en beregning af drivhusgasreduktionspotentialet og de samfundsøkonomiske omkostninger og bygger på et tidligere arbejde udført for Dansk Industri. Opdateringer og yderligere beregninger fokuserer især på:

  • mulighederne ved produktion af elektrofuels (PtX)
  • 1,5 mio. el-personbiler og 160.000 el-varebiler i 2030
  • elektrificeringspotentiale for transport indenfor landbrug, fiskeri, bygge og anlæg, samt industrien​.
  • potentiale for CCS
  • udbygning af biogasproduktionen
  • reduktion af kul i industrien
  • energispareindsats indenfor el- og fjernvarmeforbrug

Effekten af tiltagene er opstillet ift. en baseline uden tiltagene og tager hensyn til et langsigtet perspektiv mod et fossilfrit energisystem i 2050, dvs. tiltagene bremser eller vanskeliggør ikke den langsigtede omstilling, men baner vejen mod et fossilfrit energisystem.


Projektet løb fra november 2019 til marts 2020 og blev udført for Dansk Energi.

Hvor vi har arbejdet