Tiltag til reduktion af CO2-udledning i Danmark frem mod 2030

Danmark | juni 2019 - september 2019

Som en del af det tekniske baggrundsmateriale for Dansk Industris 2030-plan ‘Sammen skaber vi grøn vækst’ har Ea Energianalyse analyseret en række tiltag for markant at reducere udledningen af drivhusgasser i Danmark frem mod 2030. Tiltagene skal samlet set understøtte regeringens 70% mål, og samtidig pege fremad mod 2050.

Analysen viser tiltag og samfundsøkonomiske omkostninger indenfor el og fjernvarme, transport, bygninger og industri.  Derudover estimeres reduktionsbidrag fra bl.a. landbrug på baggrund af et litteraturstudie.

Hvor vi har arbejdet