Tiltag til reduktion af CO2-udledning i Danmark frem mod 2030

Danmark | juni 2019 - september 2019

Som en del af det tekniske baggrundsmateriale for Dansk Industris 2030-plan ‘Sammen skaber vi grøn vækst’ har Ea Energianalyse analyseret en række tiltag for markant at reducere udledningen af drivhusgasser i Danmark frem mod 2030. Tiltagene skal samlet set understøtte regeringens 70% mål, og samtidig pege fremad mod 2050.

Analysen viser tiltag og samfundsøkonomiske omkostninger indenfor el og fjernvarme, transport, bygninger og industri.  Derudover estimeres reduktionsbidrag fra bl.a. landbrug på baggrund af et litteraturstudie.