Roadmap for elektrificering i Danmark

Balmorel: Energisystemsmodel | oktober 2018 - februar 2020

Elektrificering ses i stigende grad som en afgørende forudsætning for at nå de danske klimaambitioner om mindst 55% vedvarende energi i 2030 og uafhængighed af fossile brændsler i 2050.

I dette projekt undersøgte Ea Energianalyse muligheder og udfordringer for, samt klimaeffekter af, en markant øget elektrificering af det danske energiforbrug. Resultatet af undersøgelsen blev konkretiseret i en praktisk elektrificerings-roadmap, der kan inspirere beslutningstagere og aktører til aktiv handling.

Projektet blev udført for Energifonden og løb fra oktober 2018 til februar 2020.