Roadmap for elektrificering i Danmark

Balmorel: Energisystemsmodel | oktober 2018 - februar 2020

Elektrificering ses i stigende grad som en afgørende forudsætning for at nå de danske klimaambitioner om mindst 55% vedvarende energi i 2030 og uafhængighed af fossile brændsler i 2050.

I dette projekt undersøger Ea Energianalyse muligheder og udfordringer for, samt klimaeffekter af en markant øget elektrificering af det danske energiforbrug. Resultatet af undersøgelsen konkretiseres i en praktisk elektrificerings-roadmap, der kan inspirere beslutningstagere og aktører til aktiv handling.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen