Demonstration af ENTSO-E elnetplanlægningsmodellering for Kina

Kina | december 2019 - februar 2022

Planlæggere af elnettet på nationalt plan i Kina og i Europa (ENTSO-E, European Network of Transmission System Operators for Electricity) har ens opgaver med at udvikle koordineret netplanlægning af et meget stort system, der består af undersystemer.

Det overordnede mål med dette projekt var at demonstrere den europæiske, eller ENTSO-E’s, metodologi for transmissionsplanlægning i den kinesiske case.

Projektet byggede på eksisterende scenarier og modelleringsrammer for Kina og Europa med vægt på markedsmodellering og cost-benefit analyse i netplanlægningsprocesser. Dette viste den kritiske sammenhæng mellem netplanlægning og en reform af elmarkedet.

Projektet var en del af EU-Kina energi-samarbejdsplatformen (ECECP). Det var finansieret af EU.

Ea Energianalyse var projektleder. De kinesiske projektdeltagere var SGERI (State Grid Energy Research Institute), CEC (China Electricity Council) og ERI/CNREC (Energy Research Institute/China National Renewable Centre). 

Projektet fandt sted fra juli 2019 til februar 2022. Projektrapporten “ENTSO-E Grid Planning Modelling Showcase for China” kan downloades her på siden. Den kan også findes som e-bog her og her.