Demonstration af ENTSO-E elnetplanlægningsmodellering for Kina

Kina | december 2019 - juni 2021

Planlæggere af elnettet på nationalt plan i Kina og i Europa (ENTSO-E, European Network of Transmission System Operators for Electricity) har ens opgaver med at udvikle koordineret netplanlægning af et meget stort system, der består af undersystemer.

Det overordnede mål med dette projekt er at demonstrere den europæiske, eller ENTSO-E’s, metodologi for transmissionsplanlægning i den kinesiske case.

Projektet bygger på eksisterende scenarier og modelleringsrammer for Kina og Europa med vægt på markedsmodellering og cost-benefit analyse i netplanlægningsprocesser. Dette vil vise den kritiske sammenhæng mellem netplanlægning og en reform af elmarkedet.

Projektet er en del af EU-Kina energi-samarbejdsplatformen (ECECP). Det er finansieret af EU.

Ea Energianalyse er projektleder. De kinesiske projektdeltagere er SGERI (State Grid Energy Research Institute), CEC (China Electricity Council) og ERI/CNREC (Energy Research Institute/China National Renewable Centre).