Ukraine – Energiplanlægning

EU | november 2018 - september 2019

I dette projekt støtter Ea Energianalyse det ukrainske Ministry of Electricity and Coal Industry (MoECI) i at udvikle software-værktøjer til at estimere den årlige og månedlige elektricitetsbalance. Målet er at videregive de bedste internationale erfaringer om modeller der bruges til prognoser for energibalance over korte tidsperioder.

Metode og matematiske modeller til brug i estimering af elektricitetsbalancen gennemgås og diskuteres i projektet, for at finde de bedst egnede muligheder.