Integration af vedvarende energi i det ukrainske elektricitetssystem

Ukraine | november 2020 - maj 2021

Ifølge Ukraines energistrategi skal andelen af energi fra vedvarende kilder i den primære energiforsyning være 25% i 2035. Som en følge af dette, var målet for dette projekt at lette integrationen af variable vedvarende energikilder i Ukraines elsektor og samtidig sørge for at det nationale energisystems driftssikkerhed blev sikret.

Der blev givet anbefalinger om det nødvendige niveau af reserver, der tager mængden af installerede variable vedvarende energikilder, kapacitet og produktionsblanding af konventionelle kraftværker med i overvejelserne. Derudover blev barriererne analyseret for at øge fleksibiliteten i elsystemet.

Projektet resulterede i rapporter, der detaljerer resultaterne fra analyserne af reserver og barrierer.

Ea Energianalyse havde en støttende funktion i projektet, og leverede udkast til rapportindhold, teknisk assistance, vidensdeling og anbefalinger, samt projektledelse, kvalitetskontrol og administrativ støtte.

Projektet blev udført for Energistyrelsen og løb fra november 2020 til maj 2021.