Integration af vedvarende energi i det ukrainske elektricitetssystem

EU | november 2020 - februar 2021

Ifølge Ukraines energistrategi skal andelen af energi fra vedvarende kilder i den primære energiforsyning være 25% i 2035. Som en følge af dette, er målet for dette projekt at lette integrationen af variable vedvarende energikilder i Ukraines elsektor og samtidig sørge for at det nationale energisystems driftssikkerhed sikres.

Der vil blive givet anbefalinger om det nødvendige niveau af reserver, der tager mængden af installerede variable vedvarende energikilder, kapacitet og produktionsblanding af konventionelle kraftværker med i overvejelserne. Derudover analyseres barriererne for at øge fleksibiliteten i elsystemet.

Projektet vil resultere i rapporter, der detaljerer resultaterne fra analyserne af reserver og barrierer.

Ea Energianalyse har en støttende funktion i projektet, og leverer udkast til rapportindhold, teknisk assistance, vidensdeling og anbefalinger, samt projektledelse, kvalitetskontrol og administrativ støtte.

Projektet udføres for Energistyrelsen og løber fra november 2020 til februar 2021.