Klimaplan til Allerød

Danmark | marts 2020 - februar 2021

Opfyldelsen af regeringens mål om 70% reduktion i CO2-udledningen i 2030 forudsætter ny politik og ændret regulering fra national hånd, men det vil også i høj grad være afhængigt af handlinger på lokalt niveau. 

Allerød Kommune har som geografisk område i perioden 2010-2017 formået at reducere sine CO2-udledninger med ca. 23%. Der er dog stadig store opgaver for kommunen for at kunne nå målene om CO2-neutralitet. Omstilling af varmeforsyningen væk fra naturgas og olie er et meget væsentligt aspekt. 

Sammen med 19 andre danske kommuner, deltager Allerød i DK2020-projektet, som skal bistå kommunerne med at udvikle handlingsorienterede klimaplaner. For Allerøds vedkommende skal klimaplanen vise, hvordan målsætningen om CO2-neutralitet i 2050 kan imødekommes. Til dette formål og til brug for det fremtidige arbejde med en ny handleplan, ønskede Allerød Kommune hjælp til udviklingen af tre reduktionsscenarier og et virkemiddelkatalog, til at informere og understøtte arbejdet med at udvikle handlingsplanen.

Ea Energianalyse har i dette projekt opstillet de tre scenarier med virkemidler til at opnå reduktionsmålene under forskellige forudsætninger.

De tre scenarier er:

  1. Indsatser, hvor kommunen har direkte indflydelse på udviklingen, som at anvende eksisterende indkøbs- og driftsmidler anderledes og ved at planlægge byudviklingen mm. så CO2-reduktion og klimatilpasning tænkes med fra start. Dette er indsatser inden for det eksisterende budget.
  2. Indsatser, der mere direkte skal understøtte borgere og virksomheder gennem vejledning, når de alligevel er i kontakt med kommunen eller kommunale instanser i forskellige sammenhænge. Dette er også indsatser inden for det eksisterende budget.
  3. Indsatser inden for planlægning og direkte understøtning af borgere og virksomheder, som kræver ekstra kommunalt budget. Udmøntning af den særlige klimapulje.

Samtidig blev et referencescenarie opstillet, der beskrev den forventede udvikling baseret på gældende kommunale og nationale beslutninger og målsætninger. Arbejdet udmundede i et virkemiddelskatalog, der beskrev de enkelte virkemidler kommunen har og deres forventede effekt.

Projektet løb fra marts 2020 til slutningen af februar 2021.