Energi-, varme- og klimaplanlægning i Hillerød

Danmark | januar 2022 - juli 2023

Indfrielsen det nationale mål om 70% reduktion af drivhusgasudledningen i 2030 forudsætter ny politik og ændret regulering fra national hånd, men den vil også i høj grad være afhængig af handlinger på kommunalt niveau.

Hillerød Kommune har en ambitiøs målsætning om, at el- og varmesektoren, der står for 43% af den samlede CO2-udledning i kommunen, skal være fossilfri i hele kommunen inden 2035.

Ea Energianalyse bistod i dette projekt Hillerød Kommune med strategisk energi- og varmeplanlægning samt klimaplanlægning. Arbejdet blev igangsat i januar 2022 og afsluttet i juli 2023.