Vejledning i kortlægningsmetoder for strategisk energiplanlægning i kommunerne

Danmark | september 2011 - januar 2012

Ea Energianalyse har i samarbejde med NIRAS udarbejdet en vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst for Energistyrelsen, til brug for kommunal strategisk energiplanlægning.

Et vigtigt redskab for at sikre mere vedvarende energi

Den strategiske energiplan er et vigtigt redskab i kommunernes arbejde med omstillingen til et mere fleksibelt energisystem med mindre energiforbrug og mere vedvarende energi. Energiplanen skal bl.a. tage udgangspunkt i en kortlægning af de nuværende forhold, potentialer for energibesparelser samt potentialer for udnyttelse af lokale energiressourcer.

Vejledningen skal understøtte kommunernes arbejde

Vejledningen i kortlægningsmetoder skal hjælpe kommunerne til at udføre denne kortlægning og samtidig sikre ensartethed i kommunernes kortlægninger. Der er i vejledningen både fokus på, hvordan data kan tilvejebringes så effektivt som muligt, og på metoder til:

  • Kortlægning af det nuværende energiforbrug og den nuværende energiforsyning
  • Fremskrivning af energibehov og energiforsyning
  • Kortlægning af energibesparelsespotentialet
  • Kortlægning af potentialer for udnyttelse af lokale energikilder.

Projektet blev igangsat i september 2011 og løb frem til januar 2012.

Revidering af vejledningen

Ea Energianalyse har revideret vejledningen så den omfatter håndtering af CO2-emissioner og vedvarende energi andele fra elproduktion i scenarierne frem mod 2035 samt er opdateret for opgørelse af træressourcer og overskudsvarme fra industri. Opdateringen er foretaget i perioden 2014-2015