Evaluering af SEP-puljen og den grønne superpulje

Danmark | marts 2014 - december 2015

Ea Energianalyse udførte en evaluering af puljen til partnerskaber om strategisk energiplanlægning (SEP-puljen) og puljen til partnerskaber om pilotprojekter for kommunale klimaindsatser (den grønne superpulje) for Energistyrelsen.

SEP-puljen skulle fremme partnerskaber mellem kommuner, lokale virksomheder og energiselskaber samt forbedre samspillet mellem statens, regionernes og kommunernes indsatser og understøtte den kommunale planlægning i arbejdet med strategisk energiplanlægning. Den grønne superpulje havde til formål at støtte partnerskaber om pilotprojekter for kommunale indsatser i kommuner, der var parate til at gå foran i klimaindsatsen.

To sideløbende spor i evalueringen

Projektet indebar dels en evaluering af udmøntningen af de to puljer og dels en løbende monitorering af de iværksatte projekter. Udmøntningen af de to puljer skulle vurderes umiddelbart efter afslutning af de støttede projekter. Det skete for at vurdere, hvorvidt aktiviteterne kan forventes at have en virkning fremover, fx om lokale projekter og aftaler er så velforankrede, så de må antages at fortsætte ud over tilskudsperioden. Den løbende monitorering af projekterne og udarbejdelse af fælles statusnotater skulle blandt andet fungere som et aktivt led i den fælles løbende erfaringsudveksling. Endelig var det et formål med evalueringen at danne grundlag for at formulere forslag til, hvordan strategisk energiplanlægning kan tilrettelægges fremover.

Puljerne skal skabe forankring

I forbindelse med energiaftalen fra 22. marts 2012 gav Energistyrelsen støttetilsagn til 14 af puljerne, SEP-puljen og Den grønne superpulje. Målet med puljerne var, at der blev skabt solid forankring samt nye og tættere samarbejder omkring den langsigtede energiplanlægning og prioriteringer.