Fælles, lokale opvarmningsløsninger i Rudersdal og Hørsholm

Danmark | februar 2022 - april 2023

Hørsholm og Rudersdal kommuner har sammen med nabokommunerne Fredensborg og Helsingør deltaget i et projekt med et mål om en fossilfri varmesektor i 2035. En væsentlig del af den målsætning handler om at konvertere opvarmningen til grøn fjernvarme eller varmepumper. Efter den store stigning i naturgaspriser i 2021 og 2022 er der kommet øget fokus på hurtig konvertering væk fra naturgas. Hørsholm og Rudersdal kommuner har begge en relativt lav fjernvarmeudbredelse og en stor andel af individuel naturgasopvarmning. En meget stor konvertering til fjernvarme kan være vanskelig pga. afstand til fjernvarmenettet og en høj fjernvarmepris i området, så kommunerne forventer derfor, at en betydelig del af boligerne skal have installeret nye, individuelle opvarmningsløsninger, typisk varmepumper. For visse boligtyper, fx rækkehuse, kan det dog være vanskeligt at installere luft-vandvarmepumper pga. støj- og pladshensyn, og der er derfor behov for også at se på alternative løsninger.

Ea Energianalyse understøttede arbejdet med at omstille naturgasfyrede boliger til grønne fællesløsninger/klyngevarme i Rudersdal og Hørsholm kommuner ved at udarbejde en række caseanalyser og et samlet casekatalog over alternative opvarmningsløsninger.

Projektet løb fra februar 2022 til april 2023.