Bæredygtighedsplan Helsingør

Danmark | februar 2018 - marts 2019

Helsingør Kommune ønsker at være blandt de kommuner i Danmark, der har det mindste CO2-aftryk pr. indbygger. Derfor har kommunen opsat en målsætning om at reducere CO2-udledningen, så udledningen pr. borger maksimalt er et ton i 2030 og at kommunen er CO2-neutral senest i 2050.

For at sikre, at ambitionerne inden for CO2-reduktioner og klimatilpasning kan realiseres, bad Helsingør Kommune Ea Energianalyse om hjælp til udarbejdelse af en sammenhængende klima- og bæredygtighedsplan. Planen skulle indeholde mål og midler i relation til CO2-udledningen fra alle sektorer, samt mål for indsatsen for klimatilpasning.