Strategisk energiplan til Ikast-Brande Kommune

Kommunal energi- og klimaplanlægning | december 2023 - august 2024

Ikast-Brande Kommune har tilsluttet sig DK2020-projektet, nu Klimaalliancen. Igennem Klimaalliancen forpligter kommunerne sig til at udvikle og implementere klimahandlingsplaner, som lever op til Parismålsætningen, og at være klimaneutral inden for sit geografiske område senest i 2050.

Ikast-Brande Kommune har sat et mål om at reducere CO2-udledningen med 70% i 2030 ift. niveauet i 1990 og nå netto nul CO2-udledning i 2050.

Ea Energianalyse assisterer Ikast-Brande Kommune i at udarbejde en strategisk energiplan.