Bistand til udvikling af varmeplan

Danmark | august 2022 - februar 2023

På nationalt niveau er den politiske ambition at gas til rumvarme skal udfases i 2035. I dag dækker individuelle naturgasfyr næsten 80% af varmebehovet i Allerød Kommune. Af de resterende 20% står naturgasbaseret fjernvarme for en betydelig del.

Norfors har fremlagt en plan for udrulning af fjernvarme i Allerød Kommune, men store dele af kommunen er ikke omfattet af planen. Varmepumper er den oplagte grønne opvarmningsløsning uden for fjernvarmeområderne, men i tæt lav bebyggelse som rækkehuse, dobbelthuse og kædehuse kan potentielle støjproblemer udgøre en udfordring for at udbrede teknologien, og samtidigt vil der sjældent være plads til alternative varmepumpeløsninger, som f.eks. jordvarme.  

Ea bistod Allerød Kommune med udviklingen af en ny varmeplan; et vigtigt redskab for boligejere, virksomheder m.fl. i forhold til at planlægge den fremtidige varmeforsyning. Varmeplanen skulle give et billede på, hvor fjernvarme kunne forventes og hvor der måtte findes andre løsninger, enten fælles lokale løsninger (termonet) eller individuelle løsninger, f.eks. varmepumper.

Projektet løb fra august 2022 til februar 2023.