Forudsætningskatalog til udarbejdelse af kommunale varmeplaner

Danmark | august 2022 - november 2022

Politiske aftaler fra sommeren 2022 betyder, at de danske kommuner inden udgangen af 2022 skal være klar med planer for grøn varme. Det efterlader kommuner og forsyningsselskaber med en meget kort tidshorisont til at gennemføre realistiske varmeplaner, som ligeledes understøttes samfundsøkonomisk.

Projektet Energi på Tværs ønsker at understøtte kommunerne bedst muligt i udarbejdelsen af varmeplaner allerede i 2022 og i det efterfølgende arbejde med godkendelse og implementering af planerne. Energi på Tværs er et regionalt energiomstillingsprojekt bestående af kommuner fra Region Hovedstaden og Region Sjælland, forsyningsselskaber og Region Hovedstaden.

Ea Energianalyse har i dette projekt bistået Energi på Tværs i at udarbejde et letforståeligt katalog, som kommunerne kan anvende til samfundsøkonomisk vurdering af deres varmeplaner. Kataloget indeholder en opdateret oversigt over samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger og identificerer en række ”nøgle”-forudsætninger, der er særligt følsomme for samfundsøkonomien, når projektforslag og varmeplaner vurderes.

Projektet løb fra august til november 2022, og kataloget kan downloades her.