Scenarieværktøj

Danmark | oktober 2021 - februar 2024

I DK2020-projektet forpligter kommuner sig på at udvikle og implementere klimahandlingsplaner, som lever op til Parismålsætningen. Drivhusgasreduktionsscenarier er et vigtigt værktøj til at udforske hvilke indsatser, der bør prioriteres og igangsættes af kommunerne og deres strategiske samarbejdspartnere.

Ea Energianalyse er i gang med at udvikle et digitalt værktøj, der kan understøtte kommuner og regioners arbejde med at opstille realitetsnære reduktionsscenarier. Værktøjet vil fungere som en overbygning til Energistyrelsens Energi- og CO2-regnskab, og vil blive skabt til at kunne anvendes af brugere med forskellige kvalifikationer og faglige baggrunde.

Ea Energianalyse udfører opgaven som en del af et konsortium med PlanEnergi, og får støtte af Novicell til udvikling af brugervenlige interfaces og overholdelse af krav til standarder og sikkerhed. Projektet udføres for Kommunernes Landsforening og Energistyrelsen. Det løber fra oktober 2021 til februar 2024.