Strategisk energiplanlægning i Aarhus

Danmark | juni 2018 - juni 2020

I dette projekt gav Ea Energianalyse teknisk rådgivning og bistand omkring strategisk energiplanlægning for Aarhus Kommune.

Målet for projektet var at udarbejde en fælles energistrategi, der kunne indgå i energiselskabernes og kommunens planlægning og investeringsplaner. Energistrategien blev udarbejdet på baggrund af kortlægning og analyser/scenarier, og skulle sikre et sammentænkt energisystem, der bidrager til en effektiv og bæredygtig omstilling.

Projektets første fase var kortlægning, der skulle skabe et fælles overblik over energisystemet i Aarhus, dette blev efterfulgt af en analyse/scenariefase og en strategifase.