Strategisk energiplanlægning i Aarhus

Danmark | juni 2018 - juni 2020

I dette projekt giver Ea Energianalyse teknisk rådgivning og bistand omkring strategisk energiplanlægning for Aarhus Kommune.

Målet for projektet er at have udarbejdet en fælles energistrategi, der kan indgå i energiselskabernes og kommunens planlægning og investeringsplaner. Energistrategien udarbejdes på baggrund af kortlægning og analyser/scenarier, og skal sikre et sammentænkt energisystem, der bidrager til en effektiv og bæredygtig omstilling.

Projektets første fase er kortlægning, der skal skabe et fælles overblik over energisystemet i Aarhus, dette følges af en analyse/scenariefase og en strategifase.