Strategisk energiplan for Holbæk kommune

Danmark | november 2019 - september 2020

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune besluttede i januar 2020, at kommunen frem mod 2030 skal reducere sin udledning af drivhusgasser med 70%, svarende til det nationale klimamål.

Holbæk Kommune har på denne baggrund udarbejdet en strategisk energiplan, som skal danne beslutningsgrundlag for omlægningen af energiområdet mod en mere grøn og bæredygtig omstilling.

Ea Energianalyse har bistået med at udarbejde den strategiske energiplan, og har foretaget beregninger der ligger til grund for den. I tillæg er der udarbejdet en handleplan, der beskriver de konkrete tiltag, der skal udføres, samt en baggrundsrapport med tekniske beskrivelser.

Projektet løb fra november 2019 til september 2020. Mere information om den strategiske energiplan kan findes på Holbæk Kommunes hjemmeside.