Strategisk energiplan for Egedal Kommune

Danmark | maj 2019 - december 2019

Ea Energianalyse har bistået med kommunens udarbejdelse af en strategisk energiplan.

Ea bistod især med analyse af økonomi ved fjernvarmeudbygning sammenlignet med individuelle løsninger i form af varmepumper. Endvidere bistod Ea med afholdelse af strategiworkshop hvor de fremtidige rammer for grøn varme og grøn transport samt kommunens handlemuligheder blev drøftet

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen