Strategisk energiplan for Egedal Kommune

Danmark | maj 2019 - december 2019

Ea Energianalyse har bistået med kommunens udarbejdelse af en strategisk energiplan.

Ea bistod især med analyse af økonomi ved fjernvarmeudbygning sammenlignet med individuelle løsninger i form af varmepumper. Endvidere bistod Ea med afholdelse af strategiworkshop hvor de fremtidige rammer for grøn varme og grøn transport samt kommunens handlemuligheder blev drøftet.

Projektet løb fra maj til december 2019.