Samfundsøkonomiske konsekvenser af Sønderborgs grønne omstilling

Danmark | april 2022 - september 2022

Sønderborg har et mål om at opnå et CO2-neutralt energisystem i 2029. Kommunen er allerede nået langt, idet udledningerne i 2020 var reduceret med 52% i forhold til de udledninger, der var i 2007, hvor målsætningen blev formuleret. Vejen til nå helt i nul i 2029 er udstukket i ProjectZero Masterplan 2029, som viser den ”teknisk farbare og omkostningseffektive vej mod nullet”. 

Masterplanen har særligt fokus på sektorkobling, energieffektivisering og omkostningseffektivitet og på at demonstrere løsninger, som kan anvendes i andre danske byer og udover landets grænser. 

Ea har for ProjectZero foretaget en analyse for at afdække de samfundsøkonomiske konsekvenser ved omstillingen, hvordan de fordeler sig indenfor de enkelte omstillingsområder, og hvilken betydning gennemførelsen af energieffektiviseringstiltag har for det samlede omkostningsbillede. 

Projektet løb fra april til september 2022.