Strategisk energiplan Næstved Kommune

Danmark | februar 2019 - maj 2020

Formålet med projektet var at undersøge, hvordan Næstved by fremadrettet sikres en billig, miljøvenlig og fremtidssikret varme. Da den nuværende fjernvarmeforsyning i Næstved by er næsten 100 % baseret på affaldsvarme, indgik en analyse af de fremtidige rammer for affaldssektoren og de økonomiske forhold på AffaldPlus anlæg.

Projektet skulle bl.a. levere input til kommunens opdaterede kommunale varmeplan, om hvor stor en del af varmebehovet i byen det vil være miljømæssigt og omkostningseffektivt at dække med fjernvarme.

Projektet omfattede følgende delopgaver:

  • Analyse af rammevilkår for varmeforsyningen
  • Analyse af rammevilkår for affaldsbehandling
  • Status for energiforsyning af Næstved 
  • Analyse af scenarier for den fremtidige varmeforsyning, herunder forskellige sammensætninger af fjernvarmeproduktion sammenlignet med individuelle opvarmningsløsninger

Analysen er lavet på baggrund af en fælles bestilling fra Næstved Kommune, AffaldPlus og Næstved Fjernvarme.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen