Strategisk energiplan for Sønderborg

Danmark | juni 2020 - oktober 2020

I dette projekt bistod Ea Energianalyse Sønderborg Kommune i at opdatere deres strategiske energiplan.

Den opdaterede energiplan belyser, hvordan Sønderborg Kommune kan blive CO2-neutral i 2029 indenfor energi- og transportsektoren. Planen bygger på den eksisterende strategiske energiplan fra 2015 og det 2029-scenarie, som blev opstillet i forbindelse med Project Zero’s Roadmap2025. Reduktionsmålene i Roadmap2025 blev ikke ændret.

Planen behandler desuden tiltag til at opnå klimaneutralitet i 2050. Denne målsætning omfatter samtlige drivhusgasudledninger i Sønderborg, herunder metan- og lattergasemissioner fra landbruget. CO2-kompenserende tiltag, som eksport af grøn energi til andre kommuner, kan ikke anvendes til at opnå 2050-målet.

Baggrunden for opdateringen af energiplanen var de væsentlige ændringer i de nationale rammevilkår, som skete i 2018 og 2019, særligt vedtagelsen af klimaloven og målsætningen om 70% reduktion af de nationale drivhusgasudledninger i 2030, samt nye teknologiske muligheder inden for især sektorkobling og PtX.

Energiplanen kan downloades her på siden. Projektet løb fra juni til oktober 2020.