Demonstration af det dynamiske energisystem

Danmark | august 2018 - november 2018

ProjectZero’s vision er at gøre Sønderborgområdet CO2-neutralt senest i 2029, med et delmål om at reducere udledningen af CO2 med 75% i 2025. Til realisering af dette, blev der i projektet Roadmap2025 udviklet en fælles køreplan, med konkrete indsatser for perioden 2018-2025, der skulle sigte mod det endelige mål i 2029. Der blev nedsat en energigruppe, der skulle lægge en plan for konkrete tiltag indenfor energisektoren, der kunne føre til målopfyldelse.

Som en del af processen blev muligheder og udfordringer i forhold til udvikling af et dynamisk energisystem belyst. Ea Energianalyse stod for at udarbejde en række skriftlige faglige oplæg, og facilitere og forberede et møde for energigruppen og fagpersoner udefra, hvor fokus var på det dynamiske energisystem.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen