Demonstration af det dynamiske energisystem

Danmark | august 2018 - november 2018

Visionen for ProjectZero er at gøre Sønderborgområdet CO2-neutralt senest i 2029, med et delmål om at reducere udledningen af CO2 med 75% i 2025. Til realisering af dette, blev der i projektet Roadmap2025 udviklet en fælles køreplan, med konkrete indsatser for perioden 2018-2025, der skulle sigte mod det endelige mål i 2029. Der blev nedsat en energigruppe, der skulle lægge en plan for konkrete tiltag indenfor energisektoren, der kunne føre til målopfyldelse.

Som en del af processen blev muligheder og udfordringer i forhold til udvikling af et dynamisk energisystem belyst. Ea Energianalyse stod for at udarbejde en række skriftlige faglige oplæg, og facilitere og forberede et møde for energigruppen og fagpersoner udefra, hvor fokus var på det dynamiske energisystem.

Projektet løb fra august til november 2018.