Klimaplan Helsingør Kommune 2045

Danmark | november 2019 - marts 2020

Ea Energianalyse assisterede i løbet af 2018 og 2019 Helsingør Kommune med opbygningen af en handlings- og klimaplan for kommunen frem mod 2030, baseret på et ønske om en omfattende og hurtig omstilling opbygget omkring FN’s Klimamål. Klimaplanen fokuserede særligt på omlægningen af de individuelle varmeforsyninger og fjernvarmeforsyningen til vedvarende energikilder, samt omstillingen af transportsektoren med en målsætning om, at kommunens udledninger skulle reduceres til 1,7 tons per indbygger i 2030.

I dette projekt, der blev gennemført i løbet af 2019, forlænges reduktionsstien for Helsingør Kommunes Klimaplan frem til 2045, hvor målet er samlet set nuludledning for kommunen. Omstillingen af varmesektoren ventes at kunne gennemføres under en målrettet indsats frem mod 2045, hvor særligt vedvarende el på sigt ventes at blive kilde til opvarmning. Den private transport forventes at kunne omstilles næsten fuldkomment frem mod 2045, mens det vil være mere vanskeligt inden for fx den tunge godstransport og særligt udenrigsflyvningen. Under anvendelse af Carbon Capture and Storage, CCS, og køb af kvoter, kan det dog samlet set lade sig gøre at nå kommunens mål i 2045.