Scenarieanalyser og energibalance i Høje-Taastrup

Danmark | januar 2014 - december 2015

Høje-Taastrup Kommune satte per 1. januar 2014 projektet ”Høje-Taastrup Going Green” i gang med støtte fra Energistyrelsens superpulje til strategisk energiplanlægning.

Projektet skulle gennem en række analyser og demonstrationsprojekter klarlægge, hvordan en ”almindelig kommune” gennemfører en accelereret grøn omstilling til en fossilfri energiforsyning inden for el-, varme- og transportområdet samtidig med vækst i arbejdspladser og indbyggere.

Projektet blev gennemført i et bredt partnerskab mellem Høje-Taastrup Kommune, nabokommuner, forsyningsselskaber, vidensinstitutioner og virksomheder. Ea Energianalyse var partner på projektet og bistod Høje-Taastrup Kommune med udarbejdelsen af en energibalance og opstilling af scenarier for den fremtidige udvikling.

For at belyse forskellige energifremtider blev tre udviklingsscenarier opstillet: Et reference-scenarie, et besparelses-scenarie og et forsynings-scenarie med henblik på at belyse en mulig prioritering mellem forsynings- og besparelsessiden. Herunder blev samfundsøkonomiske analyser af scenarierne foretaget. Tidshorisonten for scenarierne var fra 2014 og frem mod 2035 og med perspektiver indtil 2050. Energibalancen blev udarbejdet for kommunen som geografisk område 2012 vha. af Energistyrelsens energibalanceværktøj.