Klimaplan til Rudersdal

Danmark | januar 2021 - maj 2022

I DK2020-projektet forpligter kommuner sig på at udvikle og implementere klimahandlingsplaner, som lever op til Parismålsætningen. Rudersdal Kommune er sammen med 45 andre kommuner blevet en del af DK2020-projektets anden fase, og dette indebærer en forpligtelse om, at kommunen senest i 2050 er klimaneutral inden for sit geografiske område.

Ea Energianalyse har støttet Rudersdal Kommune i at udarbejde en klimahandlingsplan, som anskueliggør, hvordan kommunen vil indfri målsætningen. Til dette formål er flere scenarier blevet opstillet:

  • Et baselinescenarie, baseret på energiforbrug og drivhusgasudledning for 2018 og 2019
  • Et referencescenarie med de forventede nationale tiltag
  • Et handlingsscenarie med besluttede kommunale tiltag
  • Målscenarier, der er opstillet på baggrund af klimamålsætningerne, samt et perspektiv for 2050.

Derudover er de vigtigste indsatsområder identificeret og sektorspecifikke milepæle foreslået.

Projektet løber fra januar 2021 til maj 2022.

Hvor vi har arbejdet