Klimaplan til Rudersdal

Danmark | januar 2021 - juni 2023

I DK2020-projektet forpligter kommuner sig på at udvikle og implementere klimahandlingsplaner, som lever op til Parismålsætningen. Rudersdal Kommune er sammen med 45 andre kommuner blevet en del af DK2020-projektets anden fase, og dette indebærer en forpligtelse om, at kommunen senest i 2050 er klimaneutral inden for sit geografiske område.

Ea Energianalyse har støttet Rudersdal Kommune i at udarbejde en klimahandlingsplan, som anskueliggør, hvordan kommunen vil indfri målsætningen. Til dette formål er flere scenarier blevet opstillet:

  • Et baselinescenarie, baseret på energiforbrug og drivhusgasudledning for 2018 og 2019
  • Et referencescenarie med de forventede nationale tiltag
  • Et handlingsscenarie med besluttede kommunale tiltag
  • Målscenarier, der er opstillet på baggrund af klimamålsætningerne, samt et perspektiv for 2050.

Derudover er de vigtigste indsatsområder identificeret og sektorspecifikke milepæle foreslået.

Projektet løb fra januar 2021 til juni 2023.