Analyser til Københavns Kommunes klimaplan post 2025

Danmark | november 2021 - august 2022

Københavns Kommune udgav i 2012 klimaplanen KBH 2025, der lægger retningen for reduktion af CO2-emissioner i København med det mål, at byen skal være CO2-neutral i 2025. Klimaarbejdet fortsætter og Københavns Kommune er nu i gang med at analysere og fastlægge målsætninger og handlinger til perioden efter 2025.

I den forbindelse henvendte Københavns Kommune sig til Ea Energianalyse for at få bistand til analysearbejdet, med fokus på fjernvarmens rolle og udviklingsmuligheder, herunder sammenhæng til elsystemet. Projektet bygger bl.a. videre på projektet Fremtidens Fjernvarmeforsyning i Hovedstadsområdet 2050 (FFH50), der er gennemført af CTR, HOFOR, VEKS og Vestforbrænding i 2020-2021. Københavns Kommune ønskede med udgangspunkt i disse scenarier at udvikle og analysere egne scenarier for udviklingen, til at indgå i den kommende klimaplan for perioden efter 2025. 

Fokus lå på de følgende områder:

Udbygning med nye teknologier og reduktion af biomasseanvendelse 

  • Accelereret varmepumpeudbygning i hovedstadsområder, biomasseudfasning og øget genanvendelse, elektrificering af fjernvarmeproduktion og transport

Implementering af CCS for at sikre CO2-neutralitet  

  • Barrierer for at få etableret kulstoffangst og -lagring (CCS) på affalds- og biomasseanlæg

Til belysning af ovenstående udførte Ea scenarieanalyser med fokus på fjernvarmeøkonomi og forbrugerøkonomi, og udformede et antal strategioplæg. Scenarieanalyserne havde nedslagspunkter i 2025, 2030, 2035 og 2040, samt den langsigtede systemudvikling i 2050.