Scenarier for fjernvarmesystemet i hovedstadsområdet i 2030

Danmark | oktober 2021 - marts 2022

I projektet Fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet 2050 (FFH50) er der gennemført analyser af en række scenarier for udviklingen af fjernvarmesystemet mod 2050. Vestforbrænding har gennemført projektet i samarbejde med CTR, HOFOR og VEKS.

Der er i projektet opstillet scenarier for 2025, 2030 og 2050. Da der er kort tid til 2025, viser scenarierne for 2025 en systemsammensætning, der i store træk minder om dagens system. For 2030 og 2050 er der opstillet seks scenarier, som afspejler meget forskellige udviklingsveje for fjernvarmesystemet

Beregning af supplerende scenarie 

Vestforbrænding har efter aftale med de andre parter i FFH50 henvendt sig til Ea Energianalyse, da de som opfølgning på FFH50 ønskede en nærmere analyse af et nyt scenarie for 2030. Hovedfokus for dette scenarie var, at der indregnes en større andel af konverteringer fra naturgas til fjernvarme end i FFH50’s grundscenarie, mens der etableres CCS på alle affaldsanlæg i hovedstadsområdet, og der udbygges med varmepumper.

Projektet blev udført i oktober 2021 til marts 2022.