Kortlægning af potentialet for vindmøller og solceller i Lejre Kommune

Kommunal energi- og klimaplanlægning | januar 2024 - maj 2024

Ea Energianalyse har udarbejdet en analyse af potentialet for vindmøller og solceller for Lejre Kommune, som skal understøtte kommunens arbejde med vedvarende energi. Lejre Kommune har et mål om at opsætte ny vedvarende energikapacitet, som kan producere 150.000 MWh årligt i 2030.

Analysen er foretaget i GIS-software, med en model som Ea Energianalyse har udviklet til projektet. Resultatet af projektet er en samlet vurdering af potentialet for vindmøller og solceller i Lejre Kommune i MW- og MWh-produktion årligt, samt en vurdering af konkrete områder som har potentiale for vindmøller og solceller.

Analysen vil indgå i Lejre Kommunes videre planlægningsarbejde for vindmøller og solceller og understøtte opnåelsen af kommunens lokale mål.

Projektet løber fra januar til maj 2024 og rapporten kan downloades her på siden.

kort over Lejre Kommune med områder markeret efter deres potentiale for opsætning af vindmøller
Kort over Lejre Kommune, med områder markeret efter deres egnethed til opsætning af vindmøller.