Fælles varmeløsninger i Allerød Kommune

Danmark | november 2022 - marts 2024

Allerød Kommune har en målsætning om at opnå en fossilfri varmesektor i 2035. Da der er flere områder i kommunen, der ikke er omfattet af en planlagt udrulning af fjernvarme, ønskede Allerød Kommune en undersøgelse af mulige løsninger og barrierer for at skifte til alternative, grønne fællesløsninger i tæt lav bebyggelse, såsom luft/vand varmepumper.

Til det formål har Ea Energianalyse udarbejdet pilotanalyser af fællesløsninger i fire grundejerforeninger. Disse fungerer både til at understøtte omstillingen hos de forbrugere, der omfattes af pilotprojekterne, samt som inspiration for andre boligforeninger i kommunen. Analyserne blev leveret i form af et casekatalog, der omfattede fire boligforeninger i Allerød Kommune.

Projektet løber fra november 2022 til marts 2024.