Klimaplan til Gentofte

Danmark | januar 2021 - juni 2022

Gentofte Kommune er sammen med 45 andre kommuner blevet en del af DK2020-projektets anden fase. Igennem DK2020 forpligter kommunerne sig på at udvikle og implementere klimahandlingsplaner, som lever op til Parismålsætningen. Dette indebærer bl.a. en forpligtelse om, at Gentofte Kommune senest i 2050 er klimaneutral inden for sit geografiske område. 

Ea Energianalyse har bidraget til Gentofte Kommunes arbejde med at udarbejde en klimahandlingsplan, som anskueliggør, hvordan kommunen vil indfri målsætningen. Til dette formål er de følgende scenarier blevet opstillet:

  • Et baselinescenarie, baseret på energiforbrug og drivhusgasudledning for 2018 og 2019
  • Et referencescenarie med de forventede nationale tiltag
  • Et handlingsscenarie med besluttede kommunale tiltag
  • Målscenarier, der er opstillet på baggrund af klimamålsætningerne, samt et perspektiv for 2050.

Derudover er de vigtigste indsatsområder identificeret og sektorspecifikke milepæle foreslået.

Sideløbende med scenarieanalyserne for hele kommunen, er der i projektet lavet en særskilt analyse med fokus på CO2-udledning fra kommunens bygninger, da el- og varmeforbruget til driften af bygninger udgør 88% af den samlede CO2-udledning i kommunens drift.

Projektet løb fra januar 2021 til juni 2022.