Scenarier for fjernvarme i hovedstaden

Danmark | marts 2023 - november 2023

Københavns Kommune udgav i 2012 klimaplanen KBH 2025, der lægger retningen for reduktion af CO2-emissioner i København med det mål, at byen skal være CO2-neutral i 2025. Som opfølgning arbejder Københavns Kommune nu på en ny klimaplan frem mod 2035. Ea har støttet dette arbejde med analyser af scenarier for udviklingen af fjernvarmesystemet i hovedstadsområdet i de kommende 10-25 år.

Projektet bygger videre på resultater fra to tidligere projekter, som Ea også var involveret i. Først FFH50 fra 2020-21 og så et projekt med fokus på fjernvarmesystemet i 2030, der løb i 2021-22. I dette nye projekt analyseres et bredere spektrum af scenarier, for at kunne afdække konsekvenserne af de betydelige forandringer i energisektoren, der er sket i Danmark og Europa i de seneste år.

I analysen blev der fokuseret på muligheder og forudsætninger for 1) markant at reducere biomasseforbrug til el- og fjernvarme i hovedstadsområdet, 2) at vurdere om CCS kan bidrage til Københavns Kommunes klimamål, 3) at vurdere affaldsforbrændingens rolle i fjernvarmen og som klimavirkemiddel samt 4) at skitsere areal- og elkapacitetsbehov til etablering af elkedler og varmepumper. Der blev opstillet tre scenarier: Et grundscenarie, et varmepumpescenarie, og et scenarie med fangst og lagring af CO2.

Projektet løb fra marts til november 2023.