Vindenergiressourcer i Vietnam

Balmorel: Energisystemsmodel | december 2016 - maj 2017

En økonomisk attraktiv vindressource handler ikke kun om hvor meget vinden blæser, men også hvor tæt området ligger på store veje og afstanden til elnettet. Endelig har det betydning, hvor meget vindkraft der er i området i forvejen – da meget vind begrænser værdien af den strøm, som vil blive produceret af yderligere vind. Værdien af elektricitet kan forbedres, fx ved at bygge nye transmissionsforbindelser.

Ea Energianalyse har for Energistyrelsen og GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) udført en analyse, hvor sådanne forhold blev kortlagt og analyseret for vind og sol i Vietnam ved hjælp af GIS (Geografisk informationssystem). Landet blev opdelt i mere end 13.000 felter på 5 x 5 km. For hvert felt beregnedes afstand til veje og elnet samt vind og solressourcerne blev beskrevet.

I en efterfølgende fase kan data fra udvalgte områder anvendes til at beregne least-cost udvidelse med sol og vind, hvor værdien af den producerede elektricitet analyseres ved hjælp af Balmorel.

Projektet blev gennemført fra december 2016 til maj 2017 i samarbejde med DHI GRAS og fandt bl.a., at Vietnam har et stort nationalt teknisk potentiale for landbaseret vindkraft.