Vindenergidage i Vietnam

Vietnam | oktober 2016 - december 2016

Den danske ambassade i Vietnam organiserede en workshop om vindenergi i samarbejde med Vestas og andre relevante danske interessenter inden for vindenergi.

Workshoppen bestod af præsentationer fra Vietnamesiske og internationale interessenter, samt vidensdeling fra danske eksperter (Energistyrelsen, Energinet.dk, Ea Energianalyse) om best practice på området og dansk-vietnamesiske samarbejdsprojekter.

Målet med workshoppen var at diskutere muligheder for vindenergi i Vietnam, hvordan vindenergi kan bidrage til Vietnams fremtidige mål, samt dele danske erfaringer med integration af vindkraft.

Workshoppen adresserede temaer som diversitet i vedvarende energiproduktion, finansiering, transmission og integration af energi fra vedvarende kilder med særligt fokus på vindenergi.

Ea Energianalyse deltog med en præsentation om udvikling af den Vietnamesiske elsektor i et regionalt perspektiv af Aisma Vītiņa.

Workshoppen blev afholdt fra d. 29. november til d. 1. december 2016 i hhv. HaNoi og Ho Chi Minh City.