Scenariobaseret analyse i Vietnam

Balmorel: Energisystemsmodel | juni 2015 - oktober 2015

Ea Energianalyse har været involveret i et initiativ omhandlende integrationen af vedvarende energi i den vietnamesiske energisektor, som en del af et bredere samarbejde mellem Vietnam og Energistyrelsen.

I projektet indgik en model af det vietnamesiske energisystem i Balmorel, der blev præsenteret til eksperter i det vietnamesiske energisystem i forbindelse med et ugelangt træningskursus i Hanoi (d. 19.-23. oktober 2015). Kurset var en opfølgning på en workshop fra d 13. juli 2015 vedrørende ”Modelbaserede scenarieanalyser omhandlende veje til lav kuldioxidudledning i Vietnam”, som også blev afholdt i Hanoi.

Formålet med workshoppen og træningen var at hjælpe en gruppe vietnamesiske eksperter med at bruge Balmorel. Der blev lagt vægt på metoder til at foretage scenarieanalyser, samt de funktioner og muligheder i Balmoral, der er særligt velegnede i planlægningen af fluktuerende energikilder som for eksempel sol- og vindenergi.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen