Balmorel modelleringssupport til PDP8

Balmorel: Energisystemsmodel | november 2019 - oktober 2020

Ea Energianalyse har bistået Energistyrelsen i flere projekter der er en del af et energipartnerskab mellem Vietnam og Danmark. Dette projekt er en del af de igangværende aktiviteter, der fokuserer på kapacitetsopbygning til langtidsplanlægning for energisektoren sammen med EREA (Electricity and Renewable Energy Agency of Vietnam).

Projektets mål var at forbedre opsætningen for modellering med den vietnamesiske Balmorelmodel, som blev anvendt til simulering af scenarier til støtte for den vietnamesiske Power Development Plan 8 (PDP8). Derudover indeholdt projektet løbende support til de vietnamesiske konsulenter, som var ansvarlige for simuleringer med modeller til PDP8, samt træning i at håndtere resultater fra BERSERQ-værktøjet til Balmorel (udviklet af Ea).

Udviklingen af modellen inkluderede implementering af emner såsom: 1) helbredomkostninger ved forureningskilder taget med i omkostningsoptimeringen, 2) forbedret repræsentation af havvind, 3) resourcer fra solkraftværker, 4) implementering af solceller på hustage, 5) modellering for Vietnams naboer Laos, Cambodia og Thailand, 6) en første-implementering af fleksibelt elforbrug og 7) implementering af krav til strategiske reserver.

Projektet løb fra november 2019 til oktober 2020.