PSS/E grid modellering i Vietnam

Balmorel: Energisystemsmodel | november 2018 - maj 2019

Projektets mål var at indhente viden og forbedre Balmorels energisystemsmodellering ved at kæde PSS/E grid modellen sammen med Balmorel. Tilkoblingen af PSS/E vil give yderligere viden om virkningen af at indlemme større andele af variabel vedvarende energi i det vietnamesiske elsystem. Denne viden kan bruges til enten at understøtte den simplificerede tilgang til grid-modellering der bruges i Balmorel, eller til at forbedre Balmorels scenarieanalyser ved at tilføje yderligere krav.

Ved at inkludere detaljeret viden fra grid-modelleringen i Balmorel-scenarier brugt i ’Energy Outlook Report 2019’ tilføjes yderligere troværdighed og validitet til analysens resultater og de eksisterende bekymringer omkring de mere tekniske aspekter af at realisere store andele af vedvarende energi i det vietnamesiske energisystem afhjælpes.

Projektet er en del af det dansk-vietnamesiske Energy Partnership Programme (DEPP). Målet for udviklingsbestræbelserne er at gøre det vietnamesiske elsystem mere grønt gennem implementation af økonomisk optimeret politik og planlægning.