PSS/E grid modellering i Vietnam

Balmorel: Energisystemsmodel | november 2018 - maj 2019

Projektets mål er at hente viden og forbedre Balmorels energisystemsmodellering ved at kæde PSS/E grid modellen sammen med Balmorel. Tilkoblingen af PSS/E vil give yderligere viden om virkningen af at indlemme større andele af variabel vedvarende energi i det vietnamesiske elsystem. Denne viden kan bruges til enten at understøtte den simplificerede tilgang til grid-modellering der bruges i Balmorel, eller til at forbedre Balmorels scenarieanalyser ved at tilføje yderligere krav. Ved at inkludere detaljeret viden fra grid-modelleringen i Balmorel-scenarier brugt i ’Energy Outlook Report 2019’ tilføjes yderligere troværdighed og validitet til analysens resultater og de eksisterende bekymringer omkring de mere tekniske aspekter af at realisere store andele af vedvarende energi i det vietnamesiske energisystem afhjælpes.

Projektet er en del af det dansk-vietnamesiske Energy Partnership Programme (DEPP). Målet for udviklingsbestræbelserne er at gøre det vietnamesiske elsystem mere grønt gennem implementation af økonomisk optimeret politik og planlægning.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen