Scenarier for CO2 udledning og udvikling af vedvarende energi i Kina

Balmorel: Energisystemsmodel | januar 2013 - juli 2013

I samarbejde med China National Renewable Energy Centre (CNREC), Det japanske National Institute of Environmental Studies og Energistyrelsen har Ea Energianalyse udarbejdet energiscenarier for udbygning af vedvarende energi og reduktion af CO2 udslippet i Kina.

På et møde i Beijing d. 24. juni blev scenarierne drøftet mellem blandt andre Klima-, Energi- og Bygningsminister, Martin Lidegaard og den Kinesiske Viceminister Liu Qi. Scenarierne har sat fokus på, hvor de største udfordringer ligger i at opnå et kinesisk energisystem med stor andel af vedvarende energi, samt hvor udfordringer ligger i at forberede vedvarende energiscenarier for Kina.

Det blev aftalt, at der arbejdes videre med scenarierne, så de kan inspirere den næste kinesiske femårsplan og tillige kan danne en ramme og fælles vision for øvrige aktiviteter i det dansk kinesiske energisamarbejde.

Resultaterne danner et grundlag for en mere detaljeret energiplanlægning både på nationalt niveau og på provinsniveau og kan bidrage til at sikrer, at planlægning der udføres på lokalt niveau udmønter den overordnede nationale ambitioner på energiområdet.

Udvikling af analysemodel

Ea Energianalyse har igennem 1½ år arbejdet tæt sammen med CNREC om træning i, og udvikling af deres el- og fjernvarme optimeringsmodel CREAM-EDO (China National Renewable Energy Analysis Model – Electricity and District heating Optimisation) baseret på Balmorel modellen (www.balmorel.com).

Modellen repræsenterer Kinas el og fjernvarme sektor på provinsniveau, med udgangspunkt i detaljerede anlægsdata, teknologikatalog mv. CREAM-EDO modellen indgår nu som et centralt element i CNRECs analyseplatform og benyttes nu til planlægnings- og analyseprojekter af det overordnede energisystem, teknologiudvikling, samt til analyse af fx integration af vedvarende energi i en enkelt by eller provins.

Hvor vi har arbejdet