Scenarier for CO2-udledning og udvikling af vedvarende energi i Kina

Balmorel: Energisystemsmodel | januar 2013 - juli 2013

I samarbejde med China National Renewable Energy Centre (CNREC), Det japanske National Institute of Environmental Studies og Energistyrelsen har Ea Energianalyse udarbejdet energiscenarier for udbygning af vedvarende energi og reduktion af CO2-udslippet i Kina.

På et møde i Beijing blev scenarierne drøftet mellem blandt andre Klima-, Energi- og Bygningsminister, Martin Lidegaard og den Kinesiske Viceminister Liu Qi. Scenarierne satte fokus på, hvor de største udfordringer ligger i at opnå et kinesisk energisystem med stor andel af vedvarende energi, samt hvor udfordringer ligger i at forberede vedvarende energiscenarier for Kina.

Det blev aftalt, at der skulle arbejdes videre med scenarierne, så de kunne inspirere den næste kinesiske femårsplan og tillige danne en ramme og fælles vision for øvrige aktiviteter i det dansk-kinesiske energisamarbejde.

Resultaterne dannede et grundlag for en mere detaljeret energiplanlægning både på nationalt niveau og på provinsniveau og kunne bidrage til at sikre, at planlægning, der udføres på lokalt niveau, udmøntede de overordnede nationale ambitioner på energiområdet.

Udvikling af analysemodel

Ea Energianalyse arbejdede gennem 1½ år tæt sammen med CNREC om træning i, og udvikling af deres el- og fjernvarmeoptimeringsmodel CREAM-EDO (China National Renewable Energy Analysis Model – Electricity and District heating Optimisation) baseret på Balmorel modellen (www.balmorel.com).

Modellen repræsenterede Kinas el- og fjernvarmesektor på provinsniveau, med udgangspunkt i detaljerede anlægsdata, teknologikatalog mv. CREAM-EDO modellen indgår nu som et centralt element i CNRECs analyseplatform og benyttes nu til planlægnings- og analyseprojekter af det overordnede energisystem, teknologiudvikling, samt til analyse af fx integration af vedvarende energi i en enkelt by eller provins.