Forbedret integration af vind og sol i Kina

Geografi | februar 2015 - februar 2016

Kina arbejder på at udvide produktionen af vedvarende energi, hvilket har resulteret i adskillige nye kraftværker baseret på vind og solceller. Ydermere planlægger Kina at bygge en række kraftværker i den nordlige og vestlige del af landet.

En af udfordringerne i Kina er, at det største energibehov er i den sydlige og østlige del af landet, mens de store ressourcer af kul, sol og vind er placeret i den nordlige og vestlige del af landet. Den voksende produktion af vedvarende energi har derfor affødet situationer, hvor man ikke kan bruge al den vindkraft, der kan produceres. Det er derfor en erklæret målsætning fra den kinesiske regering at sikre en mere effektiv brug af vedvarende energi.

Hami Power Base er planlagt til producere 8 GW vind, 6,6 GW kul og 1,25 GW sol, samt til at sende elektricitet fra Hami i Xinjiang provinsen til Zhengzhou i Henan provinsen via en 2.300 km HVDC transmissionslinje.

I arbejdet for at udnytte produktionskapaciteten optimalt udviklede China Renewable Energy Engineering Institute (CREEI) med assistance fra Ea Energianalyse og Energinet.dk ”en koordineret operations mekanisme” for Hami Power Base.

I den forbindelse blev de økonomiske og tekniske problemstillinger, som var forbundet med at koordinere energiproduktionen, undersøgt. Udgangspunktet var erfaringer fra andre energisystemer med meget vindkraft, såsom det danske, samt hvordan erfaringerne kunne inkorporeres i det kinesiske energisystem.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen