National udviklingsstrategi for biomassebaseret opvarmning i Kina

Affald, bioenergi, geotermi | januar 2017 - august 2018

Projektet havde til formål at udvikle en strategi for udbredelse af biomassebaseret opvarmning i Kina. Projektet var finansieret af den asiatiske udviklingsbank (ADB) og blev gennemført i et samarbejde mellem kinesiske og internationale eksperter.

Ea Energianalyse deltog som international ekspert i biomassekraftvarme og havde til opgave at sparre og rådgive med viden omkring biomasseforbrændingsteknologier til kraftvarme og ren varmeproduktion. Desuden bidrog Ea med erfaringer fra Danmark på området.

Et vigtigt produkt fra de internationale eksperter var en rapport med overblik og data for forskellige biomasseteknologier til kraftvarme- og varmeproduktion fra biomasse.

På projektets afslutningsworkshop gav Jesper Werling en præsentation om anvendelsen af biomasse til opvarmning i Europa og i Danmark.