Vedvarende energi i varmeforsyningen i Shanxi-provinsen

Kina | januar 2013 - december 2014

I Shanxi-provinsen blev et demonstrationsprojekt oprettet, hvis formål var at maksimere bidraget fra vindkraft med henblik på at tilfredsstille det regionale fjernvarmebehov. En vindmøllepark blev placeret i Shanxi-provinsen, og de nødvendige teknologiske og lovgivningsmæssige løsninger skulle være på plads for at sikre den maksimale udbredelse af vindkraft i energisystemet. Ea Energianalyse var involveret i analyse- og simuleringsprocessen af energisystemet, transmissionskapaciteten og de lovgivningsmæssige rammer.

Projektet blev udført i samarbejde med Energinet.dk, Datang Shanxi Renewable Power Co., Ltd., China Hydropower and Water Resources Planning and Design General Institute. Projektet var støttet af det dansk-kinesiske Renewable Energy Development (RED)-program.