Assistance til modeludvikling og scenarieanalyser

Geografisk | marts 2012 - december 2012

Projektets havde til formål at støtte Kinas nationale center for vedvarende energi (CNREC) i udviklingen af modellen CREAM-EDO og at assistere i udviklingen af ​​scenarieanalyser ved hjælp af modellen, herunder udvikling af detaljerede scenarier for udbredelsen af vedvarende energi i 2050 for det nordøstlige Kina, og for hele Kina.

Gennem en målrettet ‘twinning’ indsats, assisterede Ea Energianalyse CNRECs medarbejdere i udviklingen og anvendelsen af CREAM-EDO model.